Kostenlose Lieferung zwischen 5-7 Werktagen excl. MWST ab 950€ (BE & NL) Versandkosten nach Frankreich auf Anfrage.

Kostenloser Versand zwischen 5-7 Werktagen excl. MWST ab 950€ (BE & NL) Versandkosten nach Frankreich auf Anfrage.

Besuchen Sie unseren großen Showroom in Fleron
Livraison 5-7 j en BE & NL, 7-10 j en FRANCE
Lieferung nach Frankreich, Schweiz, Deutsch.

Datenschutz-Cookie-Richtlinie

1. Inleiding

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Intermob, met maatschappelijke zetel te Avenue des Martyrs 217, 4620 Fléron, met ondernemingsnummer BE 0631.698.444

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@intermob.be

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • BTW-nummer
 • Bedrijf
 • Straat & huisnummer
 • Toevoeging
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Land
 • Provincie

4. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

4.1 Algemeen

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

4.2 Nieuwsbrieven

Daarnaast geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen dienstverlening, alsook over de diensten van de dienstverleners die een beroep doen op onze dienstverlening.

U hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna u geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

4.3 Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om Uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.

U vindt hierna de naam, het doel en de geldigheidsduur van de cookies die onze website gebruikt:

Niet-functionele cookies:

Naam Domein Inhoud en Doel Geldigheid
_ga .intermob Google Analytics Tracking cookie 2 jaar
_gat .intermob Google Analytics Tracking cookie 1 minuut
_gid .intermob Google Analytics Tracking cookie 24 uur
CONSENT .gstatic.com Cookie consent cookie 20 jaar
NID .gstatic.com Cookie consent cookie 6 maanden
language .intermob WordPress language cookie 1 minuut
       

U geeft ons toestemming tot het gebruik van deze cookies.

Uw webbrowser laat u evenwel toe om op elk ogenblik uw cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.

5. Ontvanger van gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals IT –consultants, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

6. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

7. Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening. De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op onze website verzamelen, vindt u hierboven terug.

8. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende

kennisgeving veiligheidsgebreken

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.

9. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

0
Dein Einkaufswagen
Dein Einkaufswagen ist leerEinkauf Fortsetzen